Prawa i obowiązki przedsiębiorcy

Prowadzenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami, ale każdemu przedsiębiorcy przysługują również określone prawa. Jeżeli chcesz rozpocząć działalność na własną rękę, musisz znać wszystkie strony medalu. Mając świadomość praw i obowiązków, staniesz się rzetelnym i świadomym przedsiębiorcą.

prawa i obowiązki przedsiębiorcy

O prawach, jakie w Polsce mają przedsiębiorcy

2018 rok był przełomowy dla polskiego przedsiębiorcy, ponieważ została wprowadzona tak zwana Konstytucja Biznesu. Z dniem 30 kwietnia weszły w życie wszystkie nowe prawa dla przedsiębiorców, z którymi w szczegółowym zakresie można zapoznać się na http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000646/T/D20180646L.pdf.

Czytając ustawę z 6.3.2018 r., można wymienić kilka podstawowych praw, jakie przysługują każdemu przedsiębiorcy. Przede wszystkim, każda zainteresowana osoba ma prawo do założenia działalności gospodarczej, a także podejmowania działań na rynku gospodarczym, które są zgodne z prawem. W niektórych przypadkach, przedsiębiorca może skorzystać ze zwolnienia z obowiązku płacenia ubezpieczenia społecznego. Ma także prawo do zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej, a następnie jej wznowienia. Każdy przedsiębiorca może zgłosić się do właściwego urzędu po poradę dotyczącą interpretacji konkretnych przepisów, jeżeli ich nie rozumie. Może również ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli w związku z czynnościami kontrolnymi ze strony urzędu, przedsiębiorca został narażony na straty.

Jakie obowiązki ma przedsiębiorca wobec poszczególnych instytucji publicznych?

Urząd Skarbowy a obowiązki przedsiębiorcy

Przedsiębiorca jest zobowiązany do wpłacania na wskazane konto bankowe zaliczek na podatek dochodowy do 20 dnia każdego miesiąca. Ponadto, jest także obowiązek złożenia zeznania podatkowego do końca lutego, każdego roku. Jeżeli jesteś VAT-owcem, musisz płacić podatek VAT.

ZUS a obowiązki przedsiębiorcy

  • Jeżeli zatrudniasz pracowników na umowę o pracę lub zlecenie, masz obowiązek zgłosić ten fakt do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w ciągu 7 dni od momentu podpisania umowy.
  • Za swoich pracowników musisz składać co miesiąc ZUS DRA, czyli deklarację rozliczającą wszystkie składki.
  • Jeżeli płacisz składki tylko za siebie, masz obowiązek złożenia jednorazowej deklaracji przy zakładaniu firmy.
  • Przedsiębiorca jest zobowiązany do terminowego opłacania składek ZUS. Ich wysokość możesz sprawdzić na https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/skladki/wysokosc-skladek-na-ubezpieczenia-spoleczne.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia różnego typu ewidencji!

Aby działalność gospodarcza była prowadzona zgodnie z prawem i jednocześnie nie budziła wątpliwości ze strony Urzędu Skarbowego, konieczne jest ewidencjonowanie przychodów, środków trwałych, wyposażenia oraz pracowników. Pomocna w ewidencji kosztów i przychodów jest również podatkowa księga przychodów i rozchodów, którą muszą prowadzić przedsiębiorcy rozliczający się na zasadach ogólnych.