Jak założyć firmę?

Czy założenie firmy w Polsce jest proste? Od kilku lat zdecydowanie tak! Można to zrobić w kilku prostych krokach, jeżeli tylko ma się pomysł, który przełoży się na sukces zarówno zawodowy, jak i finansowy.

własna firma

Co trzeba zrobić, aby założyć własną działalność gospodarczą?

1.Forma prawna działalności gospodarczej – wiele opcji do wyboru

To od tego, jaką formę prawną wybierzesz, będzie zależał koszt związany z założeniem działalności gospodarczej, czas jej rejestracji, wysokość opodatkowania oraz składek ZUS. Dostępnych jest kilka form prawnych działalności gospodarczej, dlatego każdy może zdecydować, która jest dla niego najlepsza i najbardziej pasuje do branży, w której działa:

 • jednoosobowa działalność gospodarcza – firmę o tym profilu założysz za darmo, bardzo szybko, praktycznie w ciągu jednego dnia. Twoim zadaniem będzie wypełnienie wniosku CEIDG-1, dzięki któremu dane nowej działalności zostaną przesłane do wszystkich urzędów,
 • spółka cywilna – pozwala na założenie działalności wraz ze wspólnikami poprzez podpisanie umowy. Każdy z podmiotów ma obowiązek zarejestrować firmę poprzez wypełnienie formularza CEIDG-1. Jej cechą charakterystyczną są zarówno małe koszty założenia, jak i utrzymania, a jednocześnie pozwala na prowadzenie działalności z inną osobą,
 • spółka prawa handlowego – dostępne są jej dwa rodzaje: spółka osobowa i spółka kapitałowa. Pierwsza z nich może we własnym imieniu nabywać nieruchomości, zaciągać zobowiązania, pozywać i może prowadzić działalność pod własną firmą. W przypadku spółki kapitałowej cechą charakterystyczną jest to, że ma własny kapitał zakładowy, osobowość prawną i odrębny majątek od majątku osobistego jej wspólników i akcjonariuszy,
 • spółka jawna – odmiana spółki osobowej, którą tworzy niewielka ilość wspólników wnoszących własny kapitał. W jej nazwie musi pojawić się nazwisko przynajmniej jednego wspólnika,
 • spółka partnerska – odmiana spółki osobowej, którą tworzą minimum dwie osoby fizyczne posiadające uprawnienia do wykonywania wolnego zawodu, jakim jest np. lekarz czy architekt. Jest to podstawowy wymógł zezwalający na jej założenie. Rejestracja firmy jest płatna,
 • spółka komandytowa – odmiana spółki osobowej, która pozwala na współdziałanie osób o zróżnicowanym kapitale. W jej skład wchodzą dwa rodzaje wspólników: komandytariusze i komplementariusze. Rejestracja firmy jest możliwa tylko wtedy, gdy wcześniej została sporządzona umowa spółki, a także konieczne jest uiszczenie odpowiedniej opłaty rejestracyjnej,
 • spółka komandytowo-akcyjna – odmiana spółki osobowej, w której podstawą działalności jest status spisany w formie aktu notarialnego. Jej wspólnikami są komplementariusze i akcjonariusze, a minimalna wysokość kapitału zakładowego to 50 000 zł.
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – może ją utworzyć jedna lub kilka osób, a kapitał zakładowy powinien wynieść minimum 5 tysięcy złotych.
 • spółka akcyjna – odmiana spółki kapitałowej, która jest atrakcyjna dla dużych firm i korporacji. Jej właścicielem może być jedna lub kilka osób, a kapitał początkowy musi wynieść minimum 100 000 zł.

2.Forma opodatkowania firmy

 • PIT – jest to podatek dochodowy od osób fizycznych, na podstawie którego rozliczają są osoby będące właścicielami jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej oraz wszystkich rodzajów spółek osobowych. Każdy przedsiębiorca ma obowiązek opłacenia podatku do 20 dnia każdego miesiąca. Do wyboru jest PIT na zasadach ogólnych (18 lub 32% w zależności od dochodów) oraz PIT liniowy (19%).
 • CIT – jest to podatek dochodowy od osób prawnych prowadzących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Do wyboru są dwie stawki: 15% i 19%.
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych – uproszczona forma opodatkowania, dla przedsiębiorców którzy zmieszczą się w ustalonym limicie rocznych przychodów. Mogą z tego skorzystać tylko przedsiębiorcy, których uwzględnia ustawa. Stawki, jakie będą płacili są uzależnione od rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej i wynoszą 20%, 17%, 8,5%, 5,5% i 3%. Tutaj znajdziesz pełną listę przedsiębiorców, którzy mogą skorzystaj z tej formy opodatkowania: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-lista-stawek-ryczaltu.
 • Karta podatkowa – prosta forma opodatkowania działalności gospodarczej dla właścicieli jednoosbowych firm i wspólników spółki cywilnej. Największą zaletą jest brak obowiązku prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy.
podatki

3. Dobór kodów PKD

Każdy przedsiębiorca musi podczas zakładania firmy określić listę kodów PKD, dopasowanych do specyfiki działalności, jaką planuje prowadzić. Muszą być one zgodne z wszystkimi usługami, jakie będzie świadczył. Listę kodów PKD znajdziesz tutaj: https://www.biznes.gov.pl/pl/tabela-pkd.

4. Wypełnienie wniosku CEIDG-1

Wejdź na stronę https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/?D;a8cdf50b-1243-476b-9959-5e38eae6505e, a znajdziesz wniosek do wypełnienia wraz z instrukcją.